Ebook miễn phí Cùng con trưởng thành

Tặng Ebook miễn phí

ICON

“Cùng con trưởng thành” của tác giả Đông Tử là câu chuyện cảm động về một người cha. Người cha ấy luôn mong muốn cho con lớn lên với niềm vui. Thay vì, đứa con phải sống trong những áp lực vô hình mà cuộc sống tạo ra. Đây là những gì mà người cha phải là cho đứa con yêu của mình.

Quyển sách được chia thành 7 phần chính, bao gồm:

  • Con gái chào đời, tôi làm cha ở tuổi 30
  • Giáo dục sớm – quan điểm của tôi và vợ không thống nhất
  • Con gái vào tiểu học, tôi cùng con “chơi” qua tiểu học
  • Hôn nhân đổ vỡ, tôi giúp con “trị thương” tìm niềm vui
  • Con gái học trung học, tôi cùng con “vui” học
  • Con gái học trung học phổ thông, tôi làm hậu phương vững chắc của con
  • Trường đại học của con, con đi một ngày một xa

EBOOK LIÊN QUAN

ICON