Đề thi học kì 1 toán 6 - Bộ ma trận đề thi đạt chuẩn bộ giáo dục​

Đề thi học kì 1 toán 6 - Bộ ma trận đề thi đạt chuẩn bộ giáo dục

ICON

Đề thi học kì 1 toán 6 được Toppy tổng hợp bao gồm 7 bộ đề thi. Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện. Về xác định rõ ràng cấu trúc đề thi, hệ số điểm, các dạng bài. Mỗi đề thi có kèm theo đáp án để học sinh, phụ huynh dễ dàng theo dõi. Đồng thời, trọn bộ 7 ma trận đề thi cũng là một trong những kênh tài liệu quan trọng. Hỗ trợ các thầy, cô giáo trong quá trình thiết kế đề thi học kì 1 toán 6.

Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6

Các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6 bao gồm 5 đề tài lớn. Được sắp xếp hợp lý trong 22 câu với 2 phần trắc nghiệm và tự luận. 4 mức độ nhận thức cơ bản từ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Cụ thể ở các chủ đề như sau:

Số tự nhiên, các phép toán trong tập hợp số tự nhiên và tính chất chia hết

Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6
Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6

Ở chủ đề đầu tiên về số tự nhiên trong chương trình học lớp 6, bộ đề thi phân bổ khoảng 5 câu hỏi. Trong đó với 3 câu trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Mức độ nhận thức chủ yếu ở 3 cấp độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. Chiếm 17,5% số điểm toàn bài thi với 1,75 điểm. 

Ở mức độ nhận biết, chủ đề này yêu cầu học sinh có khả năng nhận biết được phần tử, số phần tử trong một tập hợp. Mà cụ thể trong chương trình đề thi hcoj kì 1 toán 6 là tập hợp số tự nhiên N. Ở mức độ thông hiểu, học sinh cần có kỹ năng thực hiện các phép tính. Nắm được thứ tự thực hiện các phép tính trong tập hợp số tự nhiên. Và cuối cùng, với mức độ vận dụng, chủ để về số tự nhiên, các phép toán trong số tự nhiên được vận dụng trong các dạng bài tập tìm x.

Tập hợp các số nguyên – tập hợp Z

Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6
Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6

Chủ đề thứ 2 xuất hiện trong đề thi với 3 mức độ nhận thức là nhận thức, thông hiểu và vận dụng thấp. Ở mức độ nhận biết, học sinh cần so sánh được các số nguyên. Phần này bao gồm 1 câu hỏi trắc nghiệm.

Đối với mức độ thông hiểu, yêu cầu được nâng cao hơn với các kỹ năng thực hiện các phép tính như cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số nguyên Z. Mức độ thông hiểu được thể hiện thông qua 2 câu hỏi trắc nghiệm. Và cuối cùng là mức độ vận dụng thấp qua 1 câu hỏi tự luận. Nhìn chung, chủ đề về số nguyên chiếm 4 câu hỏi trong đề thi với 12.5% số điểm tương đương với 1,25 điểm toàn bài.

Các bài toán liên quan đến chủ đề lũy thừa

Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6
Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6

Chủ đề lũy thừa với mức độ nhận thức ở 3 cấp độ nhận biết, vận dụng thấp và vận dụng cao đã nâng độ khó của bài toán lên ở một cấp độ chung nhất. Trong các bài tập thuộc dạng bài này, học sinh được yêu cầu phải biết vận dụng các công thức tính lũy thừa, có khả năng nhận biết kết quả. Thực hiện được các phép tính về lũy thừa. Vận dụng những kiến thức lý thuyết trong việc so sánh các con số trong tập hợp số tự nhiên. Và vận dụng cao trong tìm x.

Tổng số câu hỏi liên quan đến chủ đề lũy thừa trong đề thi là 3 câu. Với 1,75 điểm, chủ đề này chiếm 17,5% tổng điểm tối đa của đề thi.

Ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6
Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6

Chỉ với 2 câu hỏi thuộc chủ đề này xuất hiện trong bài thi ở mức độ nhận biết và vận dụng thấp. Ước chung, bội chung chiếm tới 17,5% tổng điểm tối đa của đề thi. Bao gồm 1 câu hỏi trắc nghiệm ở mục nhận biết, học sinh cần nhận biết được kết quả của ước chung và bội chung. Cùng với 1 câu hỏi tự luận ở phần vận dụng thấp, kiến thức về bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất cần được vận dụng linh hoạt trong việc giải quyết các bài toán .

Chủ đề đoạn thẳng

Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6
Tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6

Đây có lẽ là chủ đề được chú trọng nhất trong ma trận đề thi học kì 1 toán 6. Với 8 câu hỏi trải dài trên các mức độ nhận thức từ nhận biết, thông hiểu cho tới vận dụng. Chủ đề gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận, chiếm 35% tổng điểm tối đa toàn đề thi, tương ứng với 3,5 điểm trên thang điểm 10.

Với chủ đề đoạn thẳng, ở mức độ nhận biết, học sinh cần nhận biết được vị trí của một điểm nằm giữa hai điểm. Ở mức độ thông hiểu, học sinh phải chứng minh được một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng nào đó. Và mở rộng hơn ở mức độ vận dụng, mỗi học sinh phải nắm vững kĩ năng vẽ hình, tính được độ dài đoạn thẳng và so sánh được độ dài các đoạn thẳng.

Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6

Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6
Trọn bộ 7 ma trận đề thi học kì 1 toán 6

Lời kết

Trên đây là phần tổng hợp các chủ đề lý thuyết trong đề thi học kì 1 toán 6 và tổng hợp 7 ma trận đề thi cơ bản nhất. Nhằm phục vụ các em học sinh trong quá trình ôn luyện và kiểm tra tại trường. Để có thể tìm hiểu thêm các dạng tài liệu khác cùng chủ đề hay xem các bộ môn khác, mời phụ huynh và học sinh tham khảo tại trang Website chính thức của Toppy tài liệu. Bên cạnh đó, tại Toppy hiện nay đã có các khóa học online, sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của học sinh về chủ đề môn học bằng hình thức trực tuyến. Các em có thể tìm hiểu thêm về các khóa học của Toppy.

Giới thiệu về TOPPY
ICON

TOPPY nền tảng học trực tuyển áp dụng công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động giúp cho học sinh dễ dàng khắc phục lỗ hổng kiến thức.

Với hàng nghìn chủ điểm kiến thức các môn từ lớp 1 tới lớp 12 và video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng sẽ giúp con chủ động nắm bắt kiến thức và nâng cao điểm số trên lớp