Đề thi tiếng Anh 3 học kì 1

Trọn bộ: Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1 miễn phí

ICON

Để học tập hiệu quả và đánh giá chính xác nhất kết quả đạt được thì các bài test, bài thi, kiểm tra, đánh giá là rất cần thiết. Thông qua việc làm test các bạn sẽ thấy được những lỗ hổng kiến thức, hạn chế trong cách xử lý bài tập của bản thân. Trên cơ sở đó có sự thay đổi trong học tập để cải thiện, đạt được điều bản thân mong muốn. Bạn đang tìm kiếm Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1 để phục vụ cho rèn luyện và đánh giá hiệu quả học tập của bản thân?

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1 do đội ngũ chuyên môn Toppy soạn thảo trên cơ sở nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đạo tạo thiết kế. Với mong muốn giúp đỡ các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện, bộ đề hứa hẹn là công cụ học tập hiệu quả giúp các bạn nâng cao kỹ năng làm đề. Toppy thân tặng các bạn học sinh bộ tài liệu miễn phí Trọn bộ đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1

Đề số 1

Ex 1: Circle A or B or C (Khoanh vào đáp án A hoặc B hoặc C)

a. ___ do you spell your name?

A. How

B. What

C. Where

D. Why

b. ______is it?

– It’s 7.00 am.

A. Who

B. When

C. How

D. What time

c. ______ dolls are there tin your box?

A. What is

B. How many

C. How

D. Who

d. _____ like ice-cream ?

– Yes, I like it.

A. Dose you

B. Don’t

C. Do you

D. What you

e. ___ are you from?

– Hanoi city.

A. What

B. Where

C. Who

D,. How

Ex 2: Sửa các lỗi sai

1. What are your name?

– His name is Huy.

_________________________________________

_________________________________________

2.  What are that? That are pen.

_________________________________________

_________________________________________

3. There is 5 people in my family.

_________________________________________

4. What times is it?

– It’s pink.

_________________________________________

5. What do you spell your name? 

– H – U – Y, HUY

__________________________________________

Ex 3: Math the sentence in column A  with the corrent reponsein column B (Nối đáp án ở cột A với cột B sao cho phù hợp)

1. What is your name?A. J- o- h- n, John
2. How do you spell your name?B. Dark blue
3. How are you?C. I am Lan
4. How old are you?D. I am five
5. What color is this?E. I am fine

Ex 4: Chọn phương án không cùng loại

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1

Ex 5: Complete the sentence (Viết lại hoàn thiện các câu sau)

1. name/ is/ my/ friend’s/ Hoa.

_________________________________________________

2. your/ is/ school/ new/ ?

__________________________________________________

3. do/ What/ you/ do?

__________________________________________________

4. spell/ do/ how/ you/ name/ your?

___________________________________________________

5. many/ flowers/ there/ how/ in/ are/ garden/ the/ ?

____________________________________________________

Đáp đề số 1

Ex 1: 

abcde
ADBCB

Ex 2:

1. Whai is your name?

My name is Huy

or: What is his name?

2. What is that?

– Thai is pen. 

3. What color is it?

– It’s pink.

4. How do you spell your name?

– H – U -Y, Huy.

Ex 3:

12345
CAEDB

Ex 4: 

1. table

2. seventeen

3. drawer

4. noodle

5. twenty

Ex 5:

1. My friend’s name is Hoa.

2. Is your new school?

3. What do you do?

4. How do you spell your name?

5. How many flowers are there in the garden?

Đề số 2

Ex 1: Look and write (Quan sát và chọn từ phù hợp) 

ThatThisTheseThose

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1

Ex 2: Chọn từ khác các từ còn lại

1A. bookB. penC. tableD. one
2a. closeB. openC. putD. fine
3A. hiB. noc. helloD. bye
4A. greenB. redC. purpleD. study
5A. seeB. pinkC. readD. driver
6A. whatB. whenC. helloD. how

Ex 3: Chọn đáp án đúng

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1

Ex 4: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. may/ help/ i/ you/ ?

______________________________________________________

2. place/ to/ go/ your.

______________________________________________________

3. it/ is/ bag/ green/ ?

______________________________________________________

4. are/ books/ the/ there/ desk/ on

______________________________________________________

5. teacher/ my/ this/ new/ is

______________________________________________________

Ex 5: Điền từ còn thiếu hoàn thiện đoạn văn sau:

1. My ___ is Long. I __ ten__ old. I am a _____ primary school. My ____ sport is play badminton. I___ blue and green.

2. I have a dog. His___ is Bun.

3. Everyday, I ___ to school. I ___ home. I do my ____. I help mom. I do_____

4. My___teacher is very pretty. She is 25___ old. ____name is Huong.

5. Sit _____, please! 

Đáp án đề số 2

Ex 1:

1. These

2. This

3. That

4. Those

Ex 2:

123459
DDBDBC

Ex 3:

Đề thi tiếng Anh 3 học kì 1

Ex 4: 

1. May I help you?

2. Go to your place.

3. Is it green bag?

4. There are books on the desk.

5. This is my new teacher.

Ex 5:

  1. My name is Long. I am ten years old. I am a student primary school. My favorite sport is play badminton. I like blue and green.
  2. I have a dog. His name is Bun.
  3. Everyday, I go to school. I go home. I do my homewwork. I help mom. I do housewwork.
  4. My new teacher is very pretty. She is 25 years old. Her name is Huong.
  5. Sit down, please!

Lưu ý để học tốt Tiếng Anh

Bạn đã biết cách để học tốt Tiếng Anh chưa? Bạn muốn học tốt nhưng chưa tìm được phương pháp hiệu quả? Toppy lưu ý một số điều để bạn có thể học tốt Tiếng Anh:

Chú ý trau dồi vốn từ vựng. Từ vựng rất quan trọn.g. Từ vựng càng phong phú bạn sẽ càng hiểu được nhiều hơn, diễn đạt tốt hơn. Bạn có thể học từ vựng theo các chủ đề như: con vật, nghệ nghiệp, số đếm,… Học theo chủ đề sẽ giúp chúng ta nhớ lâu và nhớ được nhiều hơn.

Học và thực hành. Đừng chỉ học những cấu trúc ngữ pháp một cách thô cứng. Hãy vận dụng nó vào đời sống hàng ngày. Chỉ vừa học vừa thực hành thì bạn mới có thể sớm làm chủ Tiếng Anh. Việc thực hành cũng cần diễn ra thường xuyên, liên tục để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Học cùng bạn bè. Học Tiếng Anh cùng bạn bè là cách rất tốt để tăng cường khả năng giao tiếp cũng như trao dồi vố tự vựng. Chúng ta có thể kiểm tra từ vựng cho nhau, cùng học các từ mới, luyện nói cùng nhau,…

Tổng kết

Trên là 2 đề thi trong bộ đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1 mà Toppy muốn gửi tặng đến các bạn học sinh. Mong rằng bộ tài liệu do Toppy soạn thảo sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu trong quá trình học tập của các bạn học sinh. Bên cạnh việc làm đề để nâng cao khả năng học tập. Nếu bạn muốn cải thiện tình hình học Tiếng anh của bản thân có thể tham gia trải nghiệp các khóa học Tiếng Anh của Toppy. Toppy giáo dục số hàng đầu Việt Nam sử dụng công nghệ Ai phân tích, đánh giá thiết kế cho bạn lộ trình học tập riêng biệt. Toppy tự tin là người bạn đồng hành quan trjng và tin cậy trong chặng đường chinh phục tri thức của các bạn. Tìm hiểu ngay tại : https://toppy.vn

Giới thiệu về TOPPY
ICON

TOPPY nền tảng học trực tuyển áp dụng công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động giúp cho học sinh dễ dàng khắc phục lỗ hổng kiến thức.

Với hàng nghìn chủ điểm kiến thức các môn từ lớp 1 tới lớp 12 và video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng sẽ giúp con chủ động nắm bắt kiến thức và nâng cao điểm số trên lớp