Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2

Tuyển tập: Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2 có đáp án

ICON

Tuyển tập: Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2 có đáp án

Với mong muốn giúp đỡ các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo trong giáo dục con trẻ. Toppy thân tặng bộ tài liệu miễn phí đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2 có đáp án. Bộ tài liệu hứa hẹn là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc giúp bố mẹ và thầy cô ôn tập, hệ thống kiến thức, nâng cao khả năng Tiếng Anh cho các con.    

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2 là bộ tài liệu do đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm của Toppy biên soạn dựa trên cơ sở nội dung chương trình giáo dục, học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định. Hãy cùng Toppy khám phá bộ tài liệu đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2 ngay sau đây:

Đề Tiếng Anh số 1

Ex 1: Complete the words (Hoàn thiện chỗ trống)

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2

Ex 2: Read and circle (Đọc và khoanh vào đáp án đúng)

1. …………..many pencils do you have?

A. Why

B. How

C. What

D. Who

2. What is she doing? – She is…………………..

A. play cycling

B. cycling

C. cycles

D. playing cycling

3. How old is your……….? – He’s fourty years old.

A. sister

B. mother

C. grandmother

D. father

4. What is the………..today?

A. color

B. activity

C. weather

D. play

Ex 3: Match the question with the answer (Nối câu hỏi với câu trả lời)

1. What is his name?a. In the park
2. Where are you cycling?b. They are playing chess
3. Is it sunny today?c. His name is Jack.
4. What are they doing?d. It is windy and cloudy.
5. What is the weather like in Hanoi?e. Yes, it is

Ex 4: Read and fill the words in the box in the blanks (Đọc đoạn văn và chọn các từ trong ô điền vào chỗ trống phù hợp)

likehastoyscatsgoldfish

Jonh, Tom anh Lan…(1)…pets and…(2)… They have disffirent pets ang toys. Tom has three …(3)… and two yo-yos. Lan…(4)… two dogs and three dolls. John…(5)… five …(6)… and three …(7)… 

Ex 5: Complete the sentences using word given (Hoàn thành câu từ những từ sau):

1. today/ what/ weather/ is/ like/the?

……………………………………………………………………………………

2. hot/ is/ sunny/ it/ and/ today.

……………………………………………………………………………………

3. many/ people/ there/ are/ how/ your/ in/ family ?

……………………………………………………………………………………

4. dolls/ your/ sister/ dose/ any/ have?

……………………………………………………………………………………

5. are/ hide/ playing/ they/ and/ seek

…………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Trọn bộ: Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 1 miễn phí

Đáp án đề thi số 1

Ex 1: 

2. The cat is under the chair.

3. There are two chairs near the table.

4. She is skipping.

Ex 2: 

1. B

2. B

3 D

4. C

Ex 3: 

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Ex 4:

Jonh, Tom anh Lan like pets and toys. They have disffirent pets ang toys. Tom has three cats and two yo-yos. Lan has two dogs and three dolls. John has five toys and one goldfish

Ex 5:

1. What the weather like today?

2. It is hot and sunny, today.

3. How may people are there in your family?

4. Dose your sister have any dolls?

5. They are playing hide a seek.

Đề Tiếng Anh số 2

Ex 1: Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. How old ……….she?

A. are

B. am

C. is

D. do

2. This is a……… in the kitchen.

A. kite

B. bed

C. bath

D. refrigerator

3. ………… dogs do you have?

A. What 

B. How many

C. What many

D. How

4. ……… is that? Thai is Mr.Tom

A. Who

B. Whom

C. What

D. When

5. Do you ……… any chickens in the farm?

A. has

B. are

C. is

D. have

Ex 2: Circle the odd one out:

1/ A. sunny

B. winny

C. thirtyD. cloundy

2/ A.seven

B. schoolC. elevenD. zero

3/ A. bedroom

B. livingroomC. kitchenD. cook
4/ A. bagB. goldfishC. dogD. elephant
5/ A. treeB. flowersC. kiteD. doll

Ex 3: Look at the picture. Look at the letters. Write the words. (Quan sát hình ảnh và các chữ cái cho trước. Viết thành từ có nghĩa)

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2

Ex 4: Choose a word from the box and write it next number. (Chọn các từ phù hợp điền vào chỗ trống)

Đề thi Tiếng Anh 3 học kì 2

My family

Hello. My name is Long. This is my (0) family. We are at home now. My father and I are in the (1)…………… It is large and we are (2)…………………….. My mother is (3)……………… in the kitchen. My (4)…………………. is playing the piano in her room. We are very happy.

Ex 5: Read and complete the table (Đọc và hoàn thiện bảng)

1) My name is Linh. My friend and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Nam has three
goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits . She keeps them in the garden.Linda has a parrot.
She keeps it in a cage. And I have a parrot.I keep it in the cage too.

 YesNo
1. Her name is Linhx 
2. Peter has a cat.  
3. Nam has three tortoises.  
4. Mary has two rabbit.  
5. Mai has a goldfish.  

Đáp án đề số 2

Ex 1: 

1. C

2. D

3. C

4. A

5. D

Ex 2: 

1. C

2. B

3. D

4. A

5. B

Ex 3:

1. Robot

2. Kitchen

3. Cats

4. Windy

Ex 4:

Hello. My name is Long. This is my (0) family. We are at home now. My father and I are in the (1)garden. It is large and we are (2) running. My mother is (3) cooking in the kitchen. My (4) sister is playing the piano in her room. We are very happy.

Ex 5: 

1. Yes

2. Yes

3. No

4. Yes

5. No

Phương pháp dạy con học Tiếng Anh

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta không thể phủ nhận việc thông thạo một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội và lơi ích. Xu thế cho con học Tiếng Anh từ sớm đã được nhiều phụ huynh con tâm và tham gia. Ngay từ những năm lớp 1 chương trình giáo dục Việt Nam cũng đưa Tiếng Anh vào là một trong các môn bắt buộc giảng dạy. Các vị phụ huynh đang tìm kiếm phương pháp dạy nâng cao Tiếng Anh cho con? Toppy  bật mí cho các phụ huynh phương pháp sau đây:

Học bằng các Flash card

Các bộ thẻ flashcard là mọt phương pháp học Tiếng anh hiệu quả. Mỗi thẻ sẽ thể hiện một từ bao gồm: tiếng anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và có cả hình minh họa. Bố mẹ có thể mua cho các con các bộ thẻ Flashcard vừa học vừa chơi cùng con. Các bộ thẻ có khả năng giúp các con trau dồi vốn từ vựng rất tốt. Có vốn từ vựng giàu con sẽ dễ dàng, nhanh chóng làm chủ Tiếng Anh hơn.

Học theo chủ đề

Đối với các bé độ tuổi nhỏ, dạy các con học Tiếng Anh sớm cần đặc biệt chú ý. Làm sao để bé hứng thú với việc. Nếu không khéo léo trong dạy sẽ khiến bé thấy chán nản, có ác cảm với môn học. Học theo chủ đề là giải pháp hiệu quả. Bố mẹ hãy cùng con học các chủ đề Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Học các chủ đề dễ trước, các chủ đề liên quan đến thực tế, trực tiếp cuộc sống hàng ngày như: con vật, sở thích, hoạt động hàng ngày,…

Học trên ứng dụng trực tuyến Toppy

Ngoài các phương pháp tự gairng dạy cho con tại nhà, bố mẹ cũng có thể cho bé tham gia trải nghiệm các khóa học trực tuyến Tiếng Anh của Toppy. Toppy ứng dụng dạy học hàng đầu Việt Nam cung cấp các khóa học Tiếng Anh cho các bé ở mọi độ tuổi, mọi lớp, mọi cấp học. Toppy sử dụng AI trong phân tích năng lực, khả năng học tập của các con trên cơ sở đó tạo ra một lộ trình học tập riêng biệt phù hợp với từng cá nhân. Toppy chính là người bạn đồng hành và đáng tin cậy của các phụ huynh trên chặng đường ươm mầm tài năng trẻ.

Tìm hiểu ngay tại : https://toppy.vn

Giới thiệu về TOPPY
ICON

TOPPY nền tảng học trực tuyển áp dụng công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động giúp cho học sinh dễ dàng khắc phục lỗ hổng kiến thức.

Với hàng nghìn chủ điểm kiến thức các môn từ lớp 1 tới lớp 12 và video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng sẽ giúp con chủ động nắm bắt kiến thức và nâng cao điểm số trên lớp