Đề thi học kì 1 toán lớp 2

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1: Trọn bộ 20 đề (Có lời giải)

ICON

Trọn bộ 20 đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 có lời giải chi tiết tại Toppy sẽ giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn nâng cao kiến thức và cải thiện tư duy giải bài tập của bé hiệu quả.

Toppy – Nền tảng giáo dục trực tuyến hàng đầu Việt Nam còn hệ thống kiến thức trọng tâm và chia sẻ kinh nghiệm học tập tốt môn toán lớp 2 ngay tại nhà. Đừng bỏ qua bộ tài liệu hay và vô hữu ích của chúng tôi. Tham khảo ngay bộ 20 đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 tại Toppy.

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 (Đề số 1)

Câu 1: Viết các số: (1 điểm)

48 , 29 , 37 , 63 , 81

a) Theo thứtựtừbé đến lớn:

b) Theo thứtựtừlớn đến bé:

Câu 2:(2 điểm)

a) Tính nhẩm:

8 + 9 =

29 + 5 =

17 –6 =

46 –27 =

b) Đặt tính rồi tính:

68 –39

35 –28

27 + 64

77 + 8

Câu 3: Tìm x: (2 điểm)

a) x + 48 = 63

b) x –24 = 16

c) 27 + x = 52

d) x –5 = 47

Câu 4:Số? (1 điểm)

a) 8 + 5 = 5 + ? + 6

b) 17 – ? > 7

c) 60 – ? = 5

d) 45 -18 = 19 + ?

Câu 5:Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 6:Xem tờ lịch dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

a) Trong tháng 12 có các ngày thứ sáu là ngày …..

b) Thứ bảy tuần này là ngày 18 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày ….. tháng …..

Câu 7: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

Câu 8:Trong hình vẽ bên: (1 điểm)

a) Có ….. hình tam giác

b) Có ….. hình tứ giác

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Đáp án đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 (Đề số 1)

Câu 1:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:29 , 37 , 63 , 81.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:81, 63, 37, 29.

Câu 2:

a)

8 + 9 = 17

29 + 5 = 34

17 – 6 = 11

46 – 27 = 19

b)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 3:

a) x + 48 = 63

<=> x      = 63 – 48

<=> x      = 15

b) x – 24 = 16

<=> x     = 16 + 24

<=> x     = 40

c) 27 + x = 52

<=> x     = 52 -27

<=> x     = 25

d) x – 5 = 47

<=> x   = 47 + 5

<=> x   = 52

Câu 4:

a) 8 + 5 = 5 + 2 + 6b) 17 – 9 > 7
c) 60 – 45 = 5d) 45 – 18 = 19 + 8

Câu 5:

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 6:

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

a) Trong tháng 12 có các ngày thứ sáu là ngày 3, 10, 17, 24, 31.

b) Thứ bảy tuần này là ngày 18 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày 25 tháng 12

Câu 7: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
Bài giải
Sốcon gà nhà cô Tư nuôi là:
100 – 17 = 83 (con gà)

Đáp số: 83 con gà

 
Câu 8:
a) Có 3 hình tam giác
b) Có 2 hình tứ giác

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán (Đề số 2)

Câu 1:(2 điểm)

a) Tính nhẩm:

18 – 9 =52l – 4l=
37 + 5 =64l + 8l=

b)Đặt tính rồi tính:

24 + 1637 + 5597 – 951 – 28

Câu 2: Viết các số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 3:(1 điểm)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 4: Năm nay bố em 45 tuổi, mẹ kém bố 6 tuổi. Hỏi mẹ em bao nhiêu tuổi? (1 điểm)

Câu 5:(1 điểm) Xem tờ lịch tháng 9 rồi viết vào chỗ chấm:

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

a) Ngày 5 tháng 9 là  thứ ….

b) Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 9. Thứ tư tuần trước là ngày …..Thứ tư tuần sau là ngày …..

c) Tháng 9 có ….. ngày

Câu 6:Nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình bên đây: (1 điểm)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 7:(1 điểm)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

 
Câu 8: Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán. (2 điểm)
Bà có 23 quả táo, Bà cho Hoa 5 quả táo.

Hỏi …………………………………………..?

Đáp án đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 (Đề số 2)

Câu 1:
a)
18 – 9 = 952l – 4l = 48l
38 + 5 = 4364l + 8l = 72l
b)

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 2:

a) 65 + 16 = 16 + 65b) 23 + 9 = 9 + 23
c) 88 – 0= 80d) 100 – 60 = 40

Câu 3:

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 4:

Bài giải

Số tuổi mẹ em là:

45 – 6 = 39 (tuổi)

Đáp số: 39 tuổi

Câu 5:

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

a) Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy

b) Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 9. Thứ tư tuần trước là ngày 9 Thứ tư tuần sau là ngày 23

c) Tháng 9 có 30 ngày

Câu 6:

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Câu 7:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 8: Bà có 23 quả táo, Bà cho Hoa 5 quả táo.

Hỏi bà còn lại mấy quả táo?

Bài giải

Sốquả táo bà còn lại là:

23 –5 = 18 (quả táo)

Đáp số: 18 quả táo

Tải Full 2o bộ đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 tại đây.

Kiến thức trọng tâm trong đề thi cuối học kì 1 toán lớp 2 

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 tổng hợp tất tần tật các kiến thức các con đã học trong cả học kỳ. Để hoàn thành tốt bài kiếm tra học kì 1 toán lớp 2, học sinh cần tập ôn tập kiến thức trọng tâm sau:

  • Số hạng – tổng
  • Đề-xi-mét
  • Số bị trừ – số trừ = Hiệu
  • Phép cộng có tổng bằng 10
  • Hình chữ nhật, hình tứ giác
  • Đường thẳng
  • Ngày, giờ, tháng, năm

Nếu có phần nào học sinh chưa hiểu và cần giải thích thêm, hãy liên hệ ngay với Toppy. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giúp các em hiểu tường tận lý thuyết cho các em.

5 cách dạy con học toán lớp 2 hiệu quả

1. Rèn luyện khả năng tập trung cho con

Khả năng tập trung là yếu tố nền tảng quyết định kết quả tiếp thu kiến thức và khả năng hoàn thành tốt đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 của học sinh. Bởi, khả năng tập trung kém, học sinh dễ bị phân tâm khi nghe giảng và làm bài thi, điều sẽ khiến kết quả học tập của học sinh không cao như mong muốn.

Theo chuyên gia tâm lý, trẻ nhỏ thường chú ý đến những hình ảnh trực quan sinh động, màu sắc sặc sỡ, trò chơi,… Tuy nhiên, thời gian tập trung của bé chỉ kéo dài từ 25 – 30 phút. Sau thời gian đó, phụ huynh nên cho trẻ giải lao đi làm việc khác khoảng 15 phút rồi mới tiếp tục học lại.

Để rèn luyện khả năng tập trung cho con, cha mẹ không nên ép trẻ học tập căng thăng liên tục, mà cần phải tạo khoảng nghỉ cho con.

2. Đọc sách Toán lớp 2 thành tiếng cho con nghe

Khảo sát xã hội học trẻ nhỏ cho thấy, trẻ em rất hứng thú và thích nghe những gì cha mẹ đọc lên. Nếu cha mẹ đọc cho con nghe những tri thức toán lớp 2 sẽ giúp con hiểu biết và có tư duy toán học nhanh hơn.

Do đó,  đọc sách thành tiếng cho con nghe nên là hành động cần thiết hàng ngày. Cha mẹ hãy chọn các cuốn sách chứa kiến thức trong đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 thú vị cho con nghe.

3. Ôn tập bài cũ cùng con

Học bài cũ cùng con là việc làm cần thiết mỗi ngày mà cha mẹ không nên bỏ qua dù rất bận. Hành động này nhằm rèn luyện thói quen ôn bài ở nhà và nhắc lại kiến thức trên lớp cho con.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia, cha mẹ chỉ nên kèm con học trong khoảng thời gian 30 – 45 phút thì cho trẻ giải lao và vui chơi với hoạt động thú vị của chúng.

4. Chú trọng rèn luyện thể chất

Vận động có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển tư duy não bộ. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Brain Research năm 2010 đã đưa ra thực tế, những đứa trẻ vận động nhiều hơn sẽ có vùng đồi thị (hippocampus) lớn hơn.

Nghiên cứu khác đăng trên Tạp chí Developmental Review năm 2009 kết luận rằng, các bạn nhỏ có thể chất tốt sẽ thực hiện quá trình tư duy tốt hơn.

Đồng thời, các nhà khoa học nhìn nhận, hoạt động thể chất cùng là hoạt động thư giãn và giảm căng thẳng cho trẻ

Vì vậy, cha mẹ cần chú trọng rèn luyện hoạt động thể chất kết hợp với các bài học phát triển tư duy cho trẻ.

5. Học gia sư Toán lớp 2 tại nhà

Nếu cha mẹ chưa yên tâm với kết quả học tập của con và trẻ đang bị hổng nhiều kiến thức, thuê gia sư dạy và ôn đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 tại nhà là phương pháp hiệu quả giúp con tiến bộ.

Toppy là nền tảng giáo dục cho mọi lứa tuổi hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi được nhiều phụ huynh và cơ quan báo chí đánh giá cao.

Toppy cam kết 100% học sinh học tốt Toán học và đạt điểm số cao trong đề thi toán lớp 2 học kỳ 1, với chi phí online tiết kiệm nhất.

Đăng ký học trải nghiệm, lớp học Toán lớp 2 online miễn phí cho con ngay tại Toppy.

Bộ đề thi giúp bé rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Để giúp con nâng cao và nắm chắc kiến thức trọng trọng tâm trong đề thi toán lớp 2 học kỳ 1, cha mẹ có thể cho bé trải nghiệm ngay nên tảng học trực tuyến thông minh của Toppy với công nghệ AI nhắc học thông minh và cung cấp hệ thống bài giảng tự luyện phù hợp theo trình độ sẽ giúp cải thiện điểm số của con trong thời gian ngắn mà bố mẹ không phải lo lắng. Tìm hiểu ngay tại : https://toppy.vn

Giới thiệu về TOPPY
ICON

TOPPY nền tảng học trực tuyển áp dụng công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động giúp cho học sinh dễ dàng khắc phục lỗ hổng kiến thức.

Với hàng nghìn chủ điểm kiến thức các môn từ lớp 1 tới lớp 12 và video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng sẽ giúp con chủ động nắm bắt kiến thức và nâng cao điểm số trên lớp